Sujatha

Sujatha (Indien)

Bröstcancer med metastaser spridda till hjärnan
DCT - IMT - Nanotermi

När Sujatha kom till Immucura hade hon en förväntad livslängd på 6 månader. Diagnosen var bröstcancer med metastaser som hade spridit sig till hjärnan. Hon påbörjade en kombination av dendritisk cellterapi, immunminnestransmittorer och nanotermi. Redan 1 månad senare visade MRT-rapporten att lesionerna minskat i storlek, att det perilesionella ödemet i höger cerebellära lesioner försvann helt och hållet och att det prelesionella ödemet i den vänstra frontallobslesionen minskade, och inga nya lesioner uppstod efter behandlingen.

*För att respektera patientens privatliv används en lagerbild.