Vetenskapliga insikter

Läs igenom de studier och kliniska artiklar som publicerats om dendritisk cellterapi.

Cancerceller är smarta. När de påverkar hälsan avger tumören eller tumörerna enzymer som sätter en ”ögonbindel” på immunförsvaret. Det betyder att dendritcellerna som vi producerar naturligt aldrig ser cancer som ”fienden”.

Laboratorieutmognade dendritceller används för att bryta processen. Istället programmeras dendritcellerna med antigen från patientens specifika cancer. Behandlingens effektivitet och säkerhet har verifierats i många kliniska rapporter – antingen som ensam behandling eller i kombination med andra behandlingar. Nobelpriset i medicin delades ut för upptäckten och metoden.

VETENSKAPLIGT BEVIS >

Se några exempel på kliniska rapporter

Bröstcancer
Prostatacancer
Kolorektal cancer

Vill du veta mer om en cancertyp som inte visas här?

Kontakta oss så skickar vi mer information.

Kontakta oss