Faq2022-06-07T15:15:12+00:00

FAQ
vanliga
frågor

ÄR JAG KVALIFICERAD FÖR DENDRITCELLSBEHANDLING?2021-09-15T15:43:46+00:00

Mekanismen för att förbättra eller bota cancer med dendritceller är i stort sett densamma för och har effekt mot alla cancerformer som bildar vävnadsstrukturer (tumörer, karcinom, melanom, sarkom med flera). Därmed blir alla cancerpatienter kvalificerade – inklusive dem med typer som bildar fasta tumörer eller karcinom, med eller utan metastaser – med undantag för vissa former av leukemi. Behandlingseffekten är naturlig och har effekt i varje steg av cancerbildningen, och behandlingen kan användas enskilt eller tillsammans med andra behandlingar. Onkologer med expertkunskaper i immunologi föreslår sannolikt dendritcellsbehandling som första och primära behandling. För tydlighets skull är DCT – till skillnad mot cellgiftsbehandling – en primär behandling, men många tror att DCT bara är en kompletterande behandling. Vi väljer gärna rätt strategi i en diskussion av din individuella situation med utgångspunkt från dina medicinska rapporter.

KOMMER MIN BEHANDLANDE SPECIALIST ATT REKOMMENDERA BEHANDLINGEN?2021-09-15T15:44:26+00:00

De flesta specialister känner inte till behandlingen och den är inte ännu etablerad i behandlingsuppläggen. Som med alla behandlingar tar det tid att övertyga en majoritet av läkarprofessionen. Fördelen med den här behandlingen är att kroppen inte skadas – och att framgångsrika resultat enligt många kliniska undersökningar är vanligare jämfört med traditionella behandlingar.

HUR LÅNG TID TAR IMMUNTERAPIBEHANDLINGEN?2021-09-15T15:45:04+00:00

Själva behandlingen tar bara 2 veckor. Patienten behöver bara närvara vid en blodprovstagning och efterföljande seruminjektion (ca 9 dagar senare). Därefter arbetar immunsystemet själv under en längre tid och identifierar cancercellerna.

HUR MYCKET KOSTAR EN DENDRITCELLSBEHANDLING?2021-09-15T15:45:45+00:00

DCT är en privatfinansierad behandling, även om allt fler sjukvårdsförsäkringar tar kostnaderna för den. Be om ett individuellt förslag utifrån ditt hälsotillstånd och dina önskemål.

JAG VILL VERKLIGEN INTE HA CELLGIFTSBEHANDLING. HUR LÄNGE KAN JAG UNDVIKA DET OCH PROVA DCT INNAN DEN KANSKE BEHÖVS?2021-09-15T15:46:29+00:00

Om DCT används som minimalt invasivt och giftfritt första alternativ så finns inga begränsningar för vilka behandlingar som kan sättas in senare om behov finns.

NÄR ÄR DET BÄST ATT FÅ DCT?2021-09-15T15:47:09+00:00

Dendritcellerna behöver primas med cancermaterial (exempelvis antigen) som bara finns i kroppen som drabbats. Ju tidigare behandlingen sätts in, desto lättare blir det för immunsystemet att bekämpa cancern. Men även behandlingar i slutskedet kan förlänga livslängden och förbättra livskvaliteten i enskilda fall. Om ingen bot väntas kan DCT användas palliativt för minskad smärta och högre livskvalitet.

HUR KAN JAG BEKRÄFTA DE VÄNTADE FRAMGÅNGSRESULTATEN?2021-09-15T15:47:56+00:00

Sök på webben, leta upp kliniska undersökningar om cancern du vill veta mer om på vår webbplats eller tala med våra experter på engelska, tyska, spanska och flera andra språk. Senast vi räknade fanns över 70 000 publicerade rapporter om DCT och cancer.

HOW QUICKLY CAN WE SEE RESULTS?2021-08-05T10:53:47+00:00

This is dependent on individual cases.

HUR KAN JAG SJÄLV FÖRBÄTTRA MIN EGEN ÅTERHÄMTNING?2021-09-15T15:50:58+00:00

Våra läkare vägleder dig i att förändra din ”biologiska terräng”, göra dig mer alkalisk och dra ner på
gifter och stress – alla dessa saker kan vara en bättre grogrund för cancer.

VAR KAN JAG FÅ BEHANDLINGEN?2021-09-15T15:51:50+00:00

Behandlingen ges på privata mottagningar i Gibraltar, Spanien (Marbella) och Tyskland under överinseende av medicinska experter. Immucura är en av få DCT-leverantörer och kombinerat DCT en unik immunregulator IMT.

VEM KAN JAG TALA MED OM JAG VILL VETA MER OM DCT?2021-09-15T15:52:41+00:00

Immucuras personal är alltid tillgänglig för frågor via e-post eller telefon. Du kan också kontakta oss när som helst via formuläret längst ner på den här sidan.

Kontakta oss

Go to Top