UK Flag
de flag
French Flag
Dutch Flag
  +44 20 7660 1406

FAQ
Vanliga
Frågor

Mekanismen för att förbättra eller bota cancer med dendritceller är i stort sett densamma för och har effekt mot alla cancerformer som bildar vävnadsstrukturer (tumörer, karcinom, melanom, sarkom med flera). Därmed blir alla cancerpatienter kvalificerade – inklusive dem med typer som bildar fasta tumörer eller karcinom, med eller utan metastaser – med undantag för vissa former av leukemi. Behandlingseffekten är naturlig och har effekt i varje steg av cancerbildningen, och behandlingen kan användas enskilt eller tillsammans med andra behandlingar. Onkologer med expertkunskaper i immunologi föreslår sannolikt dendritcellsbehandling som första och primära behandling. För tydlighets skull är DCT – till skillnad mot cellgiftsbehandling – en primär behandling, men många tror att DCT bara är en kompletterande behandling. Vi väljer gärna rätt strategi i en diskussion av din individuella situation med utgångspunkt från dina medicinska rapporter.

De flesta specialister känner inte till behandlingen och den är inte ännu etablerad i behandlingsuppläggen. Som med alla behandlingar tar det tid att övertyga en majoritet av läkarprofessionen. Fördelen med den här behandlingen är att kroppen inte skadas – och att framgångsrika resultat enligt många kliniska undersökningar är vanligare jämfört med traditionella behandlingar.

Själva behandlingen tar bara 2 veckor. Patienten behöver bara närvara vid en blodprovstagning och efterföljande seruminjektion (ca 9 dagar senare). Därefter arbetar immunsystemet själv under en längre tid och identifierar cancercellerna.

DCT är en privatfinansierad behandling, även om allt fler sjukvårdsförsäkringar tar kostnaderna för den. Be om ett individuellt förslag utifrån ditt hälsotillstånd och dina önskemål.

Om DCT används som minimalt invasivt och giftfritt första alternativ så finns inga begränsningar för vilka behandlingar som kan sättas in senare om behov finns.

Dendritcellerna behöver primas med cancermaterial (exempelvis antigen) som bara finns i kroppen som drabbats. Ju tidigare behandlingen sätts in, desto lättare blir det för immunsystemet att bekämpa cancern. Men även behandlingar i slutskedet kan förlänga livslängden och förbättra livskvaliteten i enskilda fall. Om ingen bot väntas kan DCT användas palliativt för minskad smärta och högre livskvalitet.

Sök på webben, leta upp kliniska undersökningar om cancern du vill veta mer om på vår webbplats eller tala med våra experter på engelska, tyska, spanska och flera andra språk. Senast vi räknade fanns över 70 000 publicerade rapporter om DCT och cancer.

Detta är beroende av enskilda fall.

Våra läkare vägleder dig i att förändra din ”biologiska terräng”, göra dig mer alkalisk och dra ner på gifter och stress – alla dessa saker kan vara en bättre grogrund för cancer.

Behandlingen kan äga rum antingen på en av Immucuras partnerkliniker (i Tyskland, Gibraltar, Holland, etc.) eller på en klinik som ligger nära patienternas hem. Om patienten inte kan resa kan Immucura dessutom skicka ett medicinskt team till patientens hem. Tack vare det välstrukturerade logistiknätverket kan Immucura nå ut till och hjälpa patienter i många olika länder och ge dem tillgång till denna banbrytande behandling.

Immucuras personal är alltid tillgänglig för frågor via e-post eller telefon. Du kan också kontakta oss när som helst via formuläret längst ner på den här sidan.

Kontakta oss

Läsa in formulärinnehåll