De flesta specialister känner inte till behandlingen och den är inte ännu etablerad i behandlingsuppläggen. Som med alla behandlingar tar det tid att övertyga en majoritet av läkarprofessionen. Fördelen med den här behandlingen är att kroppen inte skadas – och att framgångsrika resultat enligt många kliniska undersökningar är vanligare jämfört med traditionella behandlingar.