Dendritcellerna behöver primas med cancermaterial (exempelvis antigen) som bara finns i kroppen som drabbats. Ju tidigare behandlingen sätts in, desto lättare blir det för immunsystemet att bekämpa cancern. Men även behandlingar i slutskedet kan förlänga livslängden och förbättra livskvaliteten i enskilda fall. Om ingen bot väntas kan DCT användas palliativt för minskad smärta och högre livskvalitet.