Dendritische cellen moeten worden geprepareerd met kankerachtig materiaal (bijv. antigenen) dat alleen in een aangetast lichaam voorkomt. Hoe vroeger de therapie wordt gegeven, hoe gemakkelijker het voor het immuunsysteem is om de kanker te bestrijden. Anderzijds kunnen de resultaten zelfs in terminale stadia een verlenging van het leven en een verbetering van de levenskwaliteit laten zien, afhankelijk van het geval. Als palliatieve behandeling kan DCT – wanneer er geen genezing meer wordt verwacht – de pijn verminderen en de levenskwaliteit verbeteren.