Om DCT används som minimalt invasivt och giftfritt första alternativ så finns inga begränsningar för vilka behandlingar som kan sättas in senare om behov finns.