De keuze voor DCT als minimaal invasieve en niet-toxische eerste optie beperkt niet de mogelijkheid om daarna nog een andere behandeling te ondergaan, indien dat nodig wordt geacht.