Själva behandlingen tar bara 2 veckor. Patienten behöver bara närvara vid en blodprovstagning och efterföljande seruminjektion (ca 9 dagar senare). Därefter arbetar immunsystemet själv under en längre tid och identifierar cancercellerna.