Våra läkare vägleder dig i att förändra din ”biologiska terräng”, göra dig mer alkalisk och dra ner på
gifter och stress – alla dessa saker kan vara en bättre grogrund för cancer.