Mekanismen för att förbättra eller bota cancer med dendritceller är i stort sett densamma för och har effekt mot alla cancerformer som bildar vävnadsstrukturer (tumörer, karcinom, melanom, sarkom med flera). Därmed blir alla cancerpatienter kvalificerade – inklusive dem med typer som bildar fasta tumörer eller karcinom, med eller utan metastaser – med undantag för vissa former av leukemi. Behandlingseffekten är naturlig och har effekt i varje steg av cancerbildningen, och behandlingen kan användas enskilt eller tillsammans med andra behandlingar. Onkologer med expertkunskaper i immunologi föreslår sannolikt dendritcellsbehandling som första och primära behandling. För tydlighets skull är DCT – till skillnad mot cellgiftsbehandling – en primär behandling, men många tror att DCT bara är en kompletterande behandling. Vi väljer gärna rätt strategi i en diskussion av din individuella situation med utgångspunkt från dina medicinska rapporter.