ÄR JAG KVALIFICERAD FÖR DENDRITCELLSBEHANDLING?

2021-09-15T15:43:46+00:00

Mekanismen för att förbättra eller bota cancer med dendritceller är i stort sett densamma för och har effekt mot alla cancerformer som bildar vävnadsstrukturer (tumörer, karcinom, melanom, sarkom med flera). Därmed blir alla cancerpatienter [...]

ÄR JAG KVALIFICERAD FÖR DENDRITCELLSBEHANDLING?2021-09-15T15:43:46+00:00

KOMMER MIN BEHANDLANDE SPECIALIST ATT REKOMMENDERA BEHANDLINGEN?

2021-09-15T15:44:26+00:00

De flesta specialister känner inte till behandlingen och den är inte ännu etablerad i behandlingsuppläggen. Som med alla behandlingar tar det tid att övertyga en majoritet av läkarprofessionen. Fördelen med den här behandlingen är [...]

KOMMER MIN BEHANDLANDE SPECIALIST ATT REKOMMENDERA BEHANDLINGEN?2021-09-15T15:44:26+00:00

HUR LÅNG TID TAR IMMUNTERAPIBEHANDLINGEN?

2021-09-15T15:45:04+00:00

Själva behandlingen tar bara 2 veckor. Patienten behöver bara närvara vid en blodprovstagning och efterföljande seruminjektion (ca 9 dagar senare). Därefter arbetar immunsystemet själv under en längre tid och identifierar cancercellerna.

HUR LÅNG TID TAR IMMUNTERAPIBEHANDLINGEN?2021-09-15T15:45:04+00:00

HUR MYCKET KOSTAR EN DENDRITCELLSBEHANDLING?

2021-09-15T15:45:45+00:00

DCT är en privatfinansierad behandling, även om allt fler sjukvårdsförsäkringar tar kostnaderna för den. Be om ett individuellt förslag utifrån ditt hälsotillstånd och dina önskemål.

HUR MYCKET KOSTAR EN DENDRITCELLSBEHANDLING?2021-09-15T15:45:45+00:00

NÄR ÄR DET BÄST ATT FÅ DCT?

2021-09-15T15:47:09+00:00

Dendritcellerna behöver primas med cancermaterial (exempelvis antigen) som bara finns i kroppen som drabbats. Ju tidigare behandlingen sätts in, desto lättare blir det för immunsystemet att bekämpa cancern. Men även behandlingar i slutskedet kan [...]

NÄR ÄR DET BÄST ATT FÅ DCT?2021-09-15T15:47:09+00:00

HUR KAN JAG BEKRÄFTA DE VÄNTADE FRAMGÅNGSRESULTATEN?

2021-09-15T15:47:56+00:00

Sök på webben, leta upp kliniska undersökningar om cancern du vill veta mer om på vår webbplats eller tala med våra experter på engelska, tyska, spanska och flera andra språk. Senast vi räknade fanns [...]

HUR KAN JAG BEKRÄFTA DE VÄNTADE FRAMGÅNGSRESULTATEN?2021-09-15T15:47:56+00:00

HUR KAN JAG SJÄLV FÖRBÄTTRA MIN EGEN ÅTERHÄMTNING?

2021-09-15T15:50:58+00:00

Våra läkare vägleder dig i att förändra din ”biologiska terräng”, göra dig mer alkalisk och dra ner på gifter och stress – alla dessa saker kan vara en bättre grogrund för cancer. [...]

HUR KAN JAG SJÄLV FÖRBÄTTRA MIN EGEN ÅTERHÄMTNING?2021-09-15T15:50:58+00:00

VAR KAN JAG FÅ BEHANDLINGEN?

2021-09-15T15:51:50+00:00

Behandlingen ges på privata mottagningar i Gibraltar, Spanien (Marbella) och Tyskland under överinseende av medicinska experter. Immucura är en av få DCT-leverantörer och kombinerat DCT en unik immunregulator IMT.

VAR KAN JAG FÅ BEHANDLINGEN?2021-09-15T15:51:50+00:00
Go to Top