Emma

Emma (Netherlands)

Adenokarcinom och blåstumör
DCT - IMT

Mamma gör fina framsteg och DCT-behandlingen räddade hennes liv. Resultatet av den första skanningen var otroligt. Nästan alla metastaser i kroppen hade försvunnit – lever, lungor, lymfknutor och skelett. Hon kombinerade inte DCT-behandlingen med andra behandlingar, så vi är säkra på att det fungerade utmärkt!

*Namnet är påhittat för att patienten ska förbli anonym