Daniela (UK)

Urothelialkarcinom – DCT + UCB

Detta uttalande gjordes av en familjemedlem till patienten:

”Vi tackar er för allt ert stöd under dessa svåra tider. Vi är imponerade och lugnade av er metod och jag kommer personligen att sprida budskapet vidare. Så många liv skulle kunna räddas!”

*För att respektera patientens integritet används en lagerbild.

ALL SUCCESS STORIES