UK Flag
de flag
French Flag
Dutch Flag
  +44 20 7660 1406

Behandling

Cancerdiagnos – vad finns för alternativ?

Cellgifts­behandling

Cellgiftsbehandling är en kompletterande behandling som tyvärr ofta används på fel sätt genom att den blir den primära behandlingen. Den har vissa fördelar, och särskilt i kombination med DCT så får den mycket gjort. Men cellgiftsbehandlingar är giftiga för kroppen, skadar immunförsvaret och kan ha mycket hälsoskadliga biverkningar.

Strålbehandling

Vid vissa cancertyper används strålbehandling som förstahandsalternativ för att begränsa tumörer. Patienterna drabbas ofta av allvarliga biverkning och funktionsbortfall till följd av strålbehandlingen. Tumörerna behöver vara identifierade och avgränsade – behandlingen söker inte upp enskilda celler.

Kirurgi

Tumören kan snabbt tas ut genom att cancervävnaden skärs bort, men om det finns kvar oupptäckt cancervävnad så kan den fortsätta att utvecklas. Och beroende på tumörens plats kan operationen innebära allvarliga biverkningar.

Alla behandlingsmetoder som nämnts ovan, och de vanligaste metoderna, bekämpar cancern inuti cancerns kropp och syftar till att befria den från infekterade celler. Men de bekämpar bara cancerns effekter och inte orsakerna till dem, och behandlingarna kan försvaga och skada kroppen.

Immunterapi

Behandlingar som stärker kroppens naturliga förmåga att bekämpa cancer stöds av forskare i hela världen. Om det finns hopp någonstans i kampen mot cancer så ligger det inom immunterapi.

Om immunsystemet fungerar som det ska, så har det en enastående förmåga att själv ta död på cancerceller. Även hos friska människor kan upp till 150 000 cancerceller uppstå varje dag och hanteras av immunförsvaret. Dendritcellerna är ”generalerna” i immunsystemet. När de får information om fiendecellerna så aktiverar de T-celler och mördarceller – ”soldaterna”. Varje soldatcell kan döda exakt en fiendecell. DCT kan producera mellan 40 och 60 miljarder sådana celler varje dag.

Så fungerar behandlingen

När kroppen avlastas från den stress som cancerbehandlingens biverkningar innebär, så kan effekten öka hos kompletterande behandlingar när det gäller att bekämpa canceretiologin (sjukdomens ursprung eller orsak). DCT kan användas före eller under andra behandlingar, och alla andra behandlingsalternativ förblir möjliga.

Vad är dendritisk cellterapi?

Cancer är den högsta orsaken till för tidig död, men under de senaste 15 åren har det bara delats ut två Nobelpris i medicin i kampen mot cancer. Båda var för immunterapi (2011 till R. Steinman, och 2018 till P. Allison och T. Honjo) och om det finns hopp om cancerhälsa så är det inom immunterapi.

Allison och Honjo öppnade upp cancercellerna för immunförsvarsattacker med en särskild cellgiftsbehandling. Steinman stärkte däremot immunförsvaret så att cancercellerna blottas på naturlig väg. Dendritceller kan detektera och exponera maligna celler med så kallade mördarceller (NK, T-celler eller T-lymfocyter) innan de delar sig och skadar kroppen ytterligare. Forskare i hela världen ser positivt på handlingar som stärker kroppens egen förmåga att bekämpa cancer. Med den här metoden lär sig kroppens immunförsvar att exponera och döda cancerceller. Effekten är naturlig och därför har DCT inga biverkningar.

Hur fungerar immunterapi?

Sedan 2014 har Immucura hjälpt patienter att bekämpa cancer med de mest avancerade vetenskapliga landvinningarna inom cancerhälsa. Immunterapi har visat sig vara ett mycket effektivt och minimalt invasivt vapen mot cancer. Immunterapi är grundbulten i Immucuras helhetssyn. Immucura har specialiserat sig på DCT (dendritcellsbehandling), MAT (makrofagaktiveringsbehandling), NKT (naturlig behandling med mördarceller) och nanotermi. Vi erbjuder också blodanalys, kostråd, specifika tillskott och andra komplementära behandlingar.

DCT (dendritcells­behandling) i 5 steg:

  1. Kroppens egna monocyter separeras från patientens blod
  2. Monocyterna odlas till dendritceller
  3. Dendritcellerna primas – programmeras – med cancerinformation
  4. Immuncellerna instrueras
  5. Cancerceller söks upp och elimineras

Vad skiljer Immucuras cellbaserade immunterapi från mängden?

”Cancer är ett komplext tillstånd med en dynamisk natur.
Det är mycket tydligt att det konventionella tillvägagångssättet och statiska behandlingsalternativ är otillräckliga för att vända eller stabilisera sjukdomen.
Patienterna behöver nya verktyg för att bekämpa cancern.
Det är dags att förändra den terapeutiska strategin och tillvägagångssättet.
Det är dags att fokusera på immunsystemet, som är nyckeln i vårt krig mot cancer.”


Dr. Riadh Ben Sghaier
Medicinsk chef, Immucura Limited

Les Goldman är vice VD på North-West Biotherapeutics Inc.:

Immunförsvaret är vårt bästa vapen vid försvar mot invasioner av våra kroppar. I över 30 år har vi använt cellgiftsbehandling och strålbehandling istället för den naturligaste lösningen. Nu kan vi programmera immunförsvaret och varje person enbart med hjälp av blod från personen.

Vad händer under terapin?

Dendritcells­behandling är relativt nytt, men över 70 000 kliniska rapporter har redan publicerats inom området.

Intresserad av en viss cancer typ? Kontakta oss nedan för mer information.

Kontakta oss

123